Condiții de utilizare

1. Introducere

În conformitate cu obligațiile de raportare prevăzute la articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțul Electronic, vă informăm că adresa URL http://gtmotive.com este un domeniu deținut de GTM Managing Services, S.R.L. (denumită în continuare, GT MOTIVE), cu sediul in Str. Siriului nr. 22 – 26, CSDA Siriului, etj. 5, sector 1, 014354 Bucuresti, Romania, CUIRO32542239, înregistrată la Registrul Comertului J40/ 14833/ 03.12.2013, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și numărul de telefon 021.539.4444..

Prin accesarea și navigarea pe Site, utilizatorii acceptă complet și fără rezerve toate aceste Condiții de Utilizare, publicate de GT MOTIVE imediat ce accesează pagina. Prin urmare, utilizatorii trebuie să fie conștienți de importanța consultării Condițiilor de Utilizare de fiecare dată când accesează pagina.

2. Utilizarea site-ului http://gtmotive.com

Utilizatorii se angajează să utilizeze site-ul și serviciile puse la dispoziție prin acesta, potrivit legii, bunelor moravuri și obiceiuri, și ordinii publice, precum și dispozițiilor menționate în aceste Condiții de Utilizare.

GT MOTIVE poate modifica unilateral serviciile prestate sau orice aspect substanțial al acestui site, sau de operare, condițiile tehnice de utilizare a serviciilor oferite prin intermediul acestui site, pentru o mai mare flexibilitate în funcționarea site-ului și în beneficiul utilizatorilor.

Utilizatorii site-ului trebuie să respecte toate instrucțiunile pe care GT MOTIVE le poate notifica prin e-mail sau prin intermediul site-ului.

GT MOTIVE își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre termenii și condițiile stipulate în aceste Condiții de Utilizare, unilateral și fără preaviz, cu termenii și condițiile pe care le consideră adecvate, informând utilizatorii de modificările aduse site-ului.

Pentru informații suplimentare sau pentru a soluționa probleme, a depune reclamații sau a face sugestii, utilizatorii îi pot contacta pe cei responsabili de site prin e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., numărul de telefon 021.539.4444 și adresa poștală Str. Siriului nr. 22 – 26, CSDA Siriului, etj. 5, sector 1, 014354 Bucuresti, Romania.

3. Condiții speciale cu privire la anumite secțiuni

Site-ul oferă acces gratuit tuturor utilizatorilor;acești utilizatorii au permisiunea să utilizeze site-ul http://gtmotive.com numai după acceptarea și respectarea condițiilor conținute în acest document; în caz contrar, aceștia trebuie să părăsească site-ul. Utilizarea acestor servicii de informare este gratuită.

4. Drepturile de proprietate intelectuală și Drepturile de autor

Toate informațiile, design-ul grafic și codurile în limbajul HTML, JAVA, JAVA Script sau Active X conținute pe sitesunt protejate de legile dreptului de autor sau de alte legi de protejare a proprietății intelectuale. Aceste drepturi aparțin exclusiv companiei GT MOTIVE sau licențiatorilor acesteia. Utilizatorii de Internet care accesează acest site pot vizualiza datele conținute și îl pot descărca sau reproduce în sistemele lor informatice, cu condiția ca părțile copiate să nu fie date unor terțe părți sau instalate pe un server conectat la Internet sau la rețeaua locală. Cu excepția celor prevăzute în aceste Condiții de Utilizare, este interzisă orice distribuire, modificare, cesiune, comunicare publică, reproducere sau orice alt act cu privire la o parte sau toate informațiile publicate pe site, fără consimțământul prealabil obținut de la GT MOTIVE. Utilizatorii ar trebui să utilizeze conținutul și informațiile de pe site într-un mod diligent, corect și legal și, în special, exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu șteargă sau să modifice conținutul sau orice referire la surse, drepturi de autor și orice alte date de identificare a drepturilor GT MOTIVE sau drepturilor unor terțe părți, și anume, respectarea formei sale originale.Orice reproducere, copiere, distribuire sau publicare de orice fel a conținutului informațiilor publicate pe site fără permisiunea scrisă obținută în prealabil de la GT MOTIVE este interzisă. Autorizarea pentru reproducere poate fi solicitată prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

În cazul în care un utilizator sau terț crede că orice parte a conținutului de pe site a fost publicată prin încălcarea dreptului de autor sau a altor legi de protecție a proprietății intelectuale, vă rugăm să notificațicompania GT MOTIVE prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. incluzând cel puțin următoarele detalii:

a) Numele, adresa poștală, numărul de telefon și adresa de e-mail a solicitantului

b) Datele privind titularul dreptului de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuala, care au fost încălcate

c) Detaliile privind conținutul încălcat și localizarea acestuia pe site

d) Declarația prin care se atestă că acestconținut a fost inclus fără permisiunea expresă a titularului dreptului de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală. Fără a aduce atingere celor menționate în paragrafele precedente, GT MOTIVE își rezervă dreptul de a se apăra împotriva pretențiilor bazate pe normele existente privind publicitatea și drepturile de autor sau alte drepturi de protecție a proprietății intelectuale.

5. Hiperlink-uri

În cazul în care site-ul face trimitere la reclame sau site-urile unor terțe părți, GT MOTIVE nu se angajeazăsă controleze, și nu supune controlului, să aprobesau să avizeze serviciile, conținutul, datele, fișierele, produsele și orice fel de materiale de pe paginile sau site-urileterților, astfel că GT MOTIVE nu își asumă responsabilitatea, sub nici o formă, pentru legalitatea conținutul paginilor sau site-urilor menționate, fiind responsabilitatea exclusivă a terțului, inclusiv și fără limitare, statul de drept, bunelor moravuri și obiceiuri, și ordinii publice, conținutului și potențialei încălcări a drepturilor terților. Existența unui hyperlink nu implică nici o relație între GT MOTIVE și proprietarul site-ului la care face trimitere link-ul.

Acești utilizatori sau terțicare doresc stabilirea unui hyperlink către site ar trebui să asigure că hyperlinkul permite accesul numai către site-urile sau serviciile prestate prin intermediul site-ului, dar nu prevede, inclusiv, dar fără a se limita la, reproducerea de conținut, crearea de legături spre pagini secundare, browsere, declarații inexacte sau incorecte despre conținut sau site. Cu excepția semnelor care fac parte din hyperlink, utilizatorii se vor asigura că pagina web la care hyperlink-ul face trimitere nu va conține mărci, denumiri comerciale, semne, nume, logo-uri, sloganuri sau orice semn distinctiv aparținând companiei GT MOTIVE.

6. Renunțare la Garanții și Răspundere

GT MOTIVE nu garantează fiabilitatea, disponibilitatea sau funcționarea continuă a site-ului sau a produselor sau serviciilor puse la dispoziția utilizatorilor, așa că exclude orice responsabilitate pentru daune și/sau pierderi de orice fel din cauza lipsei de disponibilitate, fiabilitate sau continuitate a site-ului sau serviciilor sale, dar va încerca să faciliteze cât mai mult posibil asistența tehnică pentru cei afectați.

În limitele stabilite de lege, GT MOTIVE nu își poate asuma sau accepta orice pretenție care rezultă din lipsa de veridicitate, integritate și/sau actualizarea conținutului și a informațiilor de orice fel conținute pe site.

GT MOTIVE nu este obligată în prealabil și nu controlează absența deviruși sau elemente în conținut care pot determina modificări în programele software sau echipamentele hardware ale utilizatorilor sau vizitatorilorsite-ului, astfel că nu va răspunde nici un fel de daună care decurge din acestea.

GT MOTIVE nu se angajează să controleze, și nu supune controlului, nu aprobă și nici nu avizează serviciile, conținutul, datele, fișierele, produsele și orice fel de material de pe site sau site-urle unor terți; astfel, GT MOTIVE nu își asumă responsabilitatea pentru legalitatea conținutului site-ului în nici o împrejurare; conținutul menționat este responsabilitatea exclusivă a terților, prin și fără a se limita la, statul de drept, bunele moravuri și obiceiuri și ordinea publică, conținut, precum și potențiala încălcarea acestora a drepturilor terților.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice daune și/sau pierderi de orice natură pe care GT MOTIVE le poate suferi ca urmare a unei încălcări a legii, sau a oricăreia dintre condițiile de utilizare conținute în acest document, de către utilizatorii site-ului.

7. Salvgardarea acestor Condiții de Utilizare

În cazul în care oricare dintre dispozițiile acestor Condiții de Utilizare este declarată nulă sau inaplicabilă, celelalte dispoziții vor rămâne în condițiile convenite. GT MOTIVE se angajează să înlocuiască dispoziția afectată de anulare prin aderarea cât mai curând posibil la intenția inițială a părților.

8. Legea aplicabilă și Jurisdicția

Aceste Condiții de Utilizare sunt reglementate de legislația spaniolă. GT MOTIVE șiutilizatorii, pentru soluționarea oricărui litigiu care ar putea apărea în ceea ce privește valabilitatea, executarea, respectarea sau rezoluția totală sau parțială, sunt supuse jurisdicției Instanțelor și Tribunalelor și în mod expres renunță la dreptul lor de a fi supuși propriei jurisdicții sau oricărei alta. Acest contract constituie contractul întreg și complet dintre GT MOTIVE și orice utilizator, și înlocuiește toate contractele, angajamentele, declarațiile sau acordurile, fie scrise sau orale, care ar fi putut exista în prealabil între aceștia.

Înapoi

 GT Motive - Despre noi

Căutare